Eerste leerjaar A

Om toegelaten te worden is het nodig het 6de leerjaar van het Lager Onderwijs met vrucht beëindigd te hebben.

De basisvorming is identiek voor al de leerlingen van het Secundair Onderwijs.
Je bent op twaalfjarige leeftijd nog in volle bloei. Je aanleg en belangstelling komen nu pas tot ontwikkeling. Nu reeds een definitieve studiekeuze maken is immers pedagogisch onverantwoord en eigenlijk onmogelijk. Door de studiekeuze uit te stellen, word je in staat gesteld jezelf te vinden. De kans dat je hierin mislukt is dan ook vrij gering.

Eerste leerjaar A (gemeenschappelijk)1e lj.
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 2
Natuurwetenschappen 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Muzikale Opvoeding 1
Nederlands 5
Plastische Opvoeding 2
Wiskunde 5

Techniek

Kompasuur

5

1

TOTAAL32


Op het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een oriënteringsadvies, waarna ze samen met de ouders en in overleg met de leerkrachten en het CLB een keuze maken uit de opties voor het tweede leerjaar.

Na het eerste leerjaar A kan je naar:

 

Het verschil tussen deze twee onderwijsvormen

Het Beroepsvoorbereidend leerjaar

Hier krijg je vooral vakken die rechtstreeks met je latere beroep te maken hebben. Bijgevolg komt beroepspraktijk hier in ruime mate aan bod. De theoretische leervakken worden op een gemakkelijker niveau gegeven en vallen in sommige gevallen zelfs helemaal weg.
Als je teveel moeite hebt gehad met de leervakken in het eerste leerjaar A en wanneer je vooral interesse hebt voor praktische zaken, dan is het Beroepsvoorbereidend leerjaar voor jou een goede keuze.

Het tweede leerjaar A

In het tweede leerjaar A krijg je meestal dezelfde vakken als in het eerste leerjaar, aangevuld met een basisoptie die je zelf kiest. Na het tweede leerjaar kan je naar alle studierichtingen van het derde leerjaar, op voorwaarde dat je een A-attest behaalt. Indien je een B-attest behaalt, mag je enkel naar die studierichtingen van het derde leerjaar, waarvoor geen clausule werd uitgesproken.