Eerste leerjaar B

Ging het in de lagere school allemaal wat te snel of had je moeilijkheden met de leerstof, dan kun je rustig op adem komen in een B-klas. Ook degenen die het 6de leerjaar van het Lager Onderwijs niet met vrucht hebben beëindigd kunnen hier terecht.

In zo'n klas zit je maar met een kleine groep leerlingen waardoor de leerkrachten je goed kunnen helpen. Ze leggen je de leerstof langzaam en rustig uit. Soms zijn het dingen waarmee je reeds in het vierde en vijfde studiejaar problemen had zoals breuken, vraagstukken, dictees ... In de B-klas gaan we samen zoeken naar een oplossing voor die problemen.

En je zal merken dat wanneer je goed meewerkt in de klas je ook met een goed rapport naar huis kunt gaan. Je ouders zullen dan aangenaam verrast zijn.

Als je de B-klas achter de rug hebt, ga je normaal naar het Beroepsvoorbereidend leerjaar, ook het tweede leerjaar B genoemd. Maar wie buitengewoon goede resultaten heeft en moeilijker studies aandurft, mag ook naar het eerste leerjaar A overgaan. De leerkrachten en de mensen van het CLB zullen je wel raad geven als je zover bent.

Het lessenrooster omvat 32 lestijden die als volgt verdeeld zijn:

Eerste leerjaar b 1e lj.
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappelijke Vorming 3
Muzikale Opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische Opvoeding 3
Wiskunde 4
Frans 2

Techniek

Kompasuur

7

1

TOTAAL32

Na het eerste leerjaar B kan je naar: