Mechanische technieken

De studierichting mechanische technieken wil de leerlingen een basisopleiding geven om later als technicus tewerkgesteld te worden.

3_4mt

Deze studierichting is niet zo theoretisch als elektro-mechanica. Er staan meer lestijden praktijk op het lessenrooster. De theoretisch-technische vakken alsook de gemeenschappelijke vorming mogen geenszins onderschat worden. De leerlingen zullen de nodige studie-inzet en interesse voor theorie moeten kunnen opbrengen om in hun studies te slagen.

Na het tweede leerjaar van de tweede graad (4T-MT) kan de leerling zich verder vervolmaken of zo mogelijk in een bepaalde tak specialiseren. Zo kan hij overstappen naar de studierichting 'Mechanische vormgevingstechnieken' of 'Autotechnieken'. Dit zijn meer praktisch gerichte opleidingen in de derde graad.

Wil de leerling na het tweede leerjaar van de tweede graad een overwegend praktische opleiding of ondervindt hij veel moeilijkheden met de theorie, dan kan hij zich verder specialiseren in een studierichting van de derde graad van de beroepsafdeling.
In onze school is dat Auto.

 

Mechanische technieken TSO.23e lj.4e lj.
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Engels 2 2
Realisaties Mechanische Constructies 14 14
  - Praktijk Mechanica / Elektromechanica    
  - Mechanica    
  - Elektriciteit of Energiekringen    
TOTAAL3232