Houttechnieken

TSO

Met de opleiding TSO Houttechnieken wordt een dubbel doel beoogd:
-enerzijds wordt er gezorgd voor een degelijke vakbekwame opleiding, die de leerlingen klaarstoomt voor een aangename en gevarieerde job in de houtverwerkende nijverheid;
-anderzijds worden de leerlingen voorbereid op hogere studies of vervolgenopleidingen en dit niet enkel in het eigen vakgebied.
 De cyclus wordt afgesloten met een diploma Secundair Onderwijs.

Tweede graad TSO Houttechnieken

De tweede graad Houttechnieken staat open voor alle leerlingen die de eerste graad met vrucht beëindigden en die kiezen voor een technische opleiding in de richting Hout.  Dit zijn zowel leerlingen uit onze eigen eerste graad als leerlingen uit andere scholen, zoals middenscholen.
In het lessenrooster is er een evenwicht tussen de ‘algemene vakken’ (18 lestijden) en de technische vakken en praktijk (15 lestijden).
Het grote aandeel aan algemene vakken en de theoretisch-technische benadering in de technische vakken is een echte uitdaging en vraagt een degelijke studiementaliteit.  Er is dan ook een brede waaier aan toekomstperspectieven.

Houttechnieken TSO.23e lj.4e lj.
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Realisaties houttechnieken 7 7
Organisatie 3
Onderzoek
     
TOTAAL3232