Elektromechanica

De jaren 3T-EM en 4T-EM zijn een voorbereiding tot de derde graad.

Van de leerlingen wordt verondersteld:

  • een voldoende kennis van wetten, proefondervindelijk vastgesteld in de fysica;
  • een voldoende kennis van de wiskunde om deze wetten in mathematische vorm uit te drukken;
  • een grote bereidheid en wil om ernstig te studeren. Twee uur per dag wordt door onderwijsdeskundigen als optimaal gezien;

De leerlingen krijgen een polyvalente oriëntatie, zodanig dat hun uiteindelijke keuze niet bepaald wordt door een eenzijdig gerichte opleiding, maar wel door een opleiding waarin de verschillende mogelijkheden gelijkwaardig aan bod komen. Op deze wijze kan iedereen kiezen in functie van zijn mogelijkheden, zijn aanleg en zijn voorkeur.

3_4em

De theoretisch-technische vakken dragen bij tot de algemene technische vorming van leerlingen, zoals het leren inzien van begrippen, relaties en aanpakwijzen. Daarbij ervaren de leerlingen dat bepaalde leef- en leerattitudes de basis leggen voor samenwerking in het arbeidsmilieu.

 

Elektromechanica TSO.23e lj.4e lj.
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Wiskunde 5 5
Toegepaste Chemie 1 1
Toegepaste Fysica 1 1

Mechanica

Elektriciteit

2

3

2

3

Elektrische schakeltechnieken

E.M.-processen

2

2

4

TOTAAL3333