Industriële Wetenschappen

De richting Industriële Wetenschappen veronderstelt van de leerlingen die deze richting wensen te volgen:

  • een voldoende basiskennis van de algemene vakken;
  • de bijzondere wil om studeren als hoofdactiviteit van een leerling te aanvaarden;
  • twee uur per dag wordt door onderwijsdeskundigen als optimaal aanvaard;
  • de bereidheid om een langere studieloopbaan te voleindigen.

Deze jaren zijn immers slechts een overgangsperiode naar de derde graad en mogelijk hoger onderwijs.

3_4iw

Deze studierichting met uiteraard een stuk wiskundige inslag, legt vooral nadruk op algemeen vormende vakken, maar als uitgesproken TSO-richting is er een betekenisvolle rol weggelegd voor de theoretisch technische vakken. Een interesse voor techniek in het algemeen is dus zeker aangewezen.

Deze richting Industriële wetenschappen is mogelijk een voorbereiding op de theoretisch-technische richtingen (5T - 6T) en logischerwijze het hoger onderwijs. Ook de specifiek technische richtingen komen in aanmerking waarna eventueel een specialisatiejaar of zelfs ook het hogeschoolonderwijs.

 

Industriële Wetenschappen TSO.23e lj.4e lj.
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Chemie 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 1 1
Wiskunde 5 5
Engineering 4 4

Toeg. Wet. elektriciteit

Toeg. Wet. mechanica 

4

4

TOTAAL3333