Basismechanica

xTOELATINGSVOORWAARDEN

Het eerste leerjaar Basismechanica van de tweede graad (3B-BM) van het secundair onderwijs is toegankelijk voor meisjes en jongens die:

·         met vrucht het tweede leerjaar van de eerste graad beëindigd hebben;

·         de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt en voor wie de toelatingsklassenraad een gunstig advies uitbrengt.

 

xBEKRACHTIGING VAN DE STUDIES

Na het tweede leerjaar van de tweede graad (4B-BM) ontvangen de leerlingen een getuigschrift van de Tweede Graad.

 

xLOGISCHE VOOROPLEIDING

Geen

 

xBEDOELING

De studierichting Metaal BSO heeft een dubbele doelstelling.

Voldoende inzichten, basisvaardigheden en attitudes verwerven om een geschikte keuze te kunnen maken naar een vervolgopleiding in de studiegebieden ‘Auto’, ‘Koeling en warmte’ en ‘Mechanica-elektriciteit’.

 

De startkwalificatie te verwerven om de functie van helper te kunnen uitoefenen bij:

·         het construeren van mechanische constructie(s) en -onderdelen;

·         het monteren en demonteren van constructie(s) en -onderdelen;

·         het installeren van energiekringen.

 

xINHOUD VAN TECHNISCH PAKKET

 

Algemene vormingscompetenties:

·         de eigenheid van diverse beroepen van de metaalverwerkende sector en de taak van de leden van het metaalbewerkingteam kennen;

·         de eigen werkplek inrichten en de eigen werkzaamheden situeren in het geheel van de planning en de organisatie;

·         constructie(s) en onderdelen herkennen, hun functie verklaren en deze schetsmatig voorstellen;

·         de uitwendige krachtswerking op eenvoudige constructie(s), onderdelen, gereed-

·         schappen en machines en de elementen die deel uitmaken van het bewegings-

·         mechanisme herkennen;

·         de kenmerken van gereedschappen, hulpmiddelen en machines herkennen en een geschikte keuze maken;

·         de kenmerkende eigenschappen en onderdelen van een elektrische stroomkring herkennen;

·         de factoren die invloed hebben op de materiaalbewerking herkennen;

·         mechanische constructie(s) en onderdelen bouwen;

·         de verstrekte richtlijnen met betrekking tot de collectieve veiligheidsvoorzieningen, persoonlijke beschermingsmiddelen, gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie naleven;

·         de materiaalhoeveelheid en de productiekostprijs berekenen;

·         de constructie(s) en onderdelen en het eigen werk evalueren.

 

Specifieke vormingscompetenties

  • Vormgeven door het bewerken van plaat- en profielmateriaal, lassen en solderen

-       Eenvoudige constructie(s) en onderdelen gemaakt uit plaatmateriaal herkennen en hun functie verklaren.

-       Een geschikte plaatbewerkingstechniek kiezen.

-       Rekening houdende met de kenmerken van de uit plaat- en profielmateriaal te vervaardigen constructie(s) en onderdelen een geschikt las- en soldeerprocédé kiezen.

-       Constructie(s) en onderdelen bouwen door het bewerken van plaat-, profiel-

materiaal, het plaatsen van lassen en solderen.

  • Vormgeven door het verspanen van materiaal

-       Eenvoudige constructie(s) en onderdelen gemaakt door middel van verspanende vormgevingstechnieken herkennen en hun functie verklaren.

-       Een geschikte verspaningstechniek kiezen.

-       Een geschikte verspaningsmachine kiezen, deze instellen en onderhouden.

-       Diverse constructie(s) en onderdelen verspanend vormgeven.

  • Vormgeven door het monteren en demonteren van constructieonderdelen

-       Eenvoudige constructie(s) en onderdelen opgebouwd uit klaargemaakte onderdelen en componenten herkennen en hun functie verklaren.

-       Met geschikt gereedschap montage- en demontagewerkzaamheden uitvoeren.

  • Vormgeven door het installeren van energiekringen

-       Eenvoudige elektrische installaties en de verschillende onderdelen en componenten ervan herkennen, hun functie verklaren en deze schetsmatig schematisch voorstellen.

-       Eenvoudige hydraulische, pneumatische, centrale verwarming en sanitaire installaties en de verschillende onderdelen en componenten ervan herkennen, hun functie verklaren en deze schetsmatig schematisch voor-

stellen.

-       Eenvoudige hydraulische, pneumatische, centrale verwarmings- en sanitaire installaties installeren en demonteren.

-       Eenvoudige elektrische installaties installeren en demonteren.

 

xVERDERE STUDIEMOGELIJKHEDEN IN DE 3DE GRAAD VAN ONZE SCHOOL

 

Na de tweede graad “Basismechanica BSO” is er een ruime keuze aan verdere studiemogelijkheden in de derde graad BSO: Auto en Kunststofverwerking.

 

Na het zesde leerjaar kunnen de leerlingen een zevende specialisatiejaar BSO volgen in onze school. Hierdoor verwerven ze het diploma van secundair onderwijs. In onze school worden de volgende zevende specialisatiejaren aangeboden: Composietverwerking en Auto-Elektriciteit.

 

BASISMECHANICA BSO.23e lj.4e lj.
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 
(Engels geïntegreerd)
6 6
Praktijk mechanica 16 16
Technisch vak mechanica 6 6
TOTAAL3232