Elektrische Installaties

Deze leerlingen zijn meestal praktisch georiënteerd. Ze zien hun studie in functie van hun latere werk in de fabrieken of K.M.O.'s. Hetgeen abstract of niet direct bruikbaar is, ligt vaak buiten hun interessesfeer. Bij hen groeit het inzicht in de kennis vanuit de wereld rondom hen.

3_4b-ei

Deze studierichting is waarschijnlijk de moeilijkste van de tweede graad BSO, en dit vooral omdat hier wellicht meer een beroep gedaan wordt op het abstractievermogen en de motivatie van de leerlingen. Deze studierichting omvat vier jaar en heeft tot doel de leerlingen een praktische opleiding te geven, die hen in staat moet stellen om zelfstandig een elektrische huisinstallatie aan te leggen. Ook zullen de leerlingen onder begeleiding nijverheidsinstallaties kunnen aanleggen.

Hoe is de vorming van deze leerlingen opgevat?

Op theoretisch vlak moeten deze leerlingen in de tweede graad fysisch inzicht verwerven in de basiswetten van de gelijkstroom- en de wisselstroomleer. Tevens wordt hen inzicht bijgebracht in de schema's van binnenhuisschakelingen en elektrische huishoudtoestellen. Dit theoretisch gedeelte is vooral op de praktijk gericht en dient ter ondersteuning van deze praktijklessen.

Op die manier ervaren de leerlingen het verband tussen de theorie uit de lessen elektriciteit, tekenen, technologie en labo en de toepassingen tijdens de praktijklessen in de werkhuizen.

Tijdens de lessen zullen de vaardigheden en de werkmethoden bijgebracht worden die nodig zijn voor de klassieke werkzaamheden van de installatietechniek. Hierbij wordt ook gestreefd naar kwaliteit, afwerking en veiligheid tijdens het werken.

 

Elektrische Installaties BSO.23e lj.4e lj.
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken
(Engels Geïntegreerd)
6 6
Realisatie elektriciteit 15 15
Uitvoeringsmethoden 5 5
Elektriciteit 2 2
     
TOTAAL3232