HOUTTECHNIEKEN

De studierichting Houttechnieken is er in hoofdzaak op gericht om de leerlingen tot vakbekwame technici op te leiden, welke later als kleine of middelgrote ondernemers een plaats weten te verwerven in de maatschappij.

Vermits aan de hedendaagse KMO-er niet alleen eisen gesteld worden wat betreft zijn vakbekwaamheid, maar ook op het vlak van de algemene ontwikkeling en het efficiënt beheren van zijn bedrijf, vormen deze drie elementen de zwaartepunten in de opleiding.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

!- -->

Houttechnicus (al of niet op zelfstandige basis).

Eventuele verdere studies:

 • bachelor in de houttechnologie (Gent),
 • bachelor in interieurvormgeving  (Brussel),
 • bachelor in de architectuur-assistentie  (Brugge),
 • interieurarchitect (Diepenbeek),
 • bachelor in het onderwijs (technisch regent) (3 jaar, Antwerpen),
 • zevende specialisatiejaar: diverse keuzemogelijkheden.

 

Houttechnieken TSO.35e lj.6e lj.
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
Hout: theorie, praktijk en stage    
 - organisaties 4 5
 - onderzoek 6 5
 - realisaties houttechnieken 9 9
     
TOTAAL3434

MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN

Deze opleiding omvat naast een algemeen vormend gedeelte, een sterk technisch gedeelte, dat nauw aansluit bij de praktische vorming of beroepspraktijk.

5_6tmechanische_vormgevingstechnieken

De technische vakken omvatten de meest moderne technieken die in de nijverheid van toepassing zijn.

Nieuwe technologieën komen aan bod zoals:

 • numerisch gestuurde verspaningstechnieken;
 • CNC-draaien en CNC-frezen;
 • bespreken van moderne snijmaterialen en gereedschappen;
 • inschakelen van de computer voor technologische berekeningen en het verwerken van gegevens in verband met kwaliteitszorg;
 • bespreken van moderne meetapparatuur;
 • bespreken en toepassen van speciale staalsoorten en kunststoffen;
 • uitvoerige omschrijving van de meest gebruikte stempels en matrijzen.

In de beroepspraktijk worden de hoger genoemde technologieën toegepast bij het vervaardigen van matrijzen, machineonderdelen en apparaten.

De cursussen automatisering en toegepaste informatica kaderen in een hedendaagse opleiding.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Na deze studies hebben de leerlingen toegang tot een zevende specialisatiejaar "Mechanische Constructie en Planning" waarna veel arbeidsmogelijkheden voor hen open staan:

 • onderhoudstechnicus van werktuigmachines en productiesystemen,
 • matrijzenmaker of matrijzentekenaar,
 • fijnmecanicien.

Zij kunnen dan diverse taken aan zoals:

 • het uitvoeren van programmeringen van machinale bewerkingen op CNC-gestuurde verspaningsmachines;
 • het beproeven en het uitvoeren van metingen in het meetlabo.

 

Mechanische Vormgevingstechnieken TSO.35e lj.6e lj.
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
Realisaties Mechanische Vormgeving 9 7
Mechanische Vormgeving 10 12
TOTAAL3434

ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN

De leerlingen welke besluiten om de praktische lange kwalificatie elektrotechnieken te volgen worden geacht

 • voldoende basiskennis van het leervak elektriciteit te bezitten;
 • een voldoende praktische aanleg te bezitten voor het uitvoeren van elektrische werkzaamheden.

De studierichting omvat naast algemene vorming ook een brede theoretische en praktische opleiding.

5_6t_eit

De algemene theoretische opleiding is zo opgevat dat de leerlingen een duidelijk inzicht krijgen in de problemen die zich in de praktijk kunnen voordoen. De praktische opleiding zorgt ervoor dat de leerlingen de theoretische kennis kunnen toetsen aan de dagelijkse praktijk. De oefeningen welke de leerlingen dienen op te lossen, leunen zeer dicht aan bij de problemen welke zich kunnen voordoen in de nijverheid. De opleiding is er dan ook op gericht dat de leerlingen de problemen die zich in de praktijk voordoen, zelfstandig kunnen ontleden en oplossen.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
 • Elektrotechnicus (al of niet op zelfstandige basis)
 • Eventueel een verdere studie in het hogeschoolonderwijs.
 • De overgang naar het bedrijfsleven is natuurlijk ook mogelijk, hoewel een doorgedreven specialisatie dan ontbreekt. Daarvoor is een zevende specialisatiejaar voorzien. (bijv. industriële computertechnieken)

 

Elektrische Installatietechnieken TSO.35e lj.6e lj.
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
Realisaties elektrische installatietechnieken:    
 - Programmeerbare sturingen 4 4
 - Elektrische componenten 4 4
 - Elektrische energie  4 4
 - Realisatie elektriciteit praktijk/stage 7 7
     
TOTAAL3434

BOUWTECHNIEKEN

De opleiding omvat, naast een algemeen vormend gedeelte, het verwerven van volgende technische basiskennis en praktische vaardigheden door de toekomstige bouwtechnicus:

5_6t_bt

TECHNISCH
 • hij kan plannen lezen en zelfs eenvoudige plannen opmaken van gebouwen en weg- en waterbouwkundige constructies;
 • hij kent de belangrijkste eigenschappen van de diverse bouw materialen, hun toepassingsgebied en hun basisconstructies;
 • basisbegrippen van planningstechnieken, bouwplaatsorganisatie en kostprijsberekening zijn hem bekend;
 • de leervakken Stabiliteit, Bouwtechnologie, Weg- en Waterbouwkunde, en Topografie zijn praktijkgericht.
PRAKTISCH

De beroepspraktijk beoogt een polyvalente opleiding en omvat:

 • het uitvoeren van klassieke bouwconstructies zoals: metselen, bekisten, betonstaalvlechten en betonstorten;
 • het uitvoeren van dakconstructies, zowel van platte daken als van hellende daken;
 • afwerking van gebouwen (muurafdekkingen, bevloering en ondervloeren, plaatsen van faience met lijm en mortel, enz ...
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

De afgestudeerde bouwtechnicus kan tewerkgesteld worden in:

 • algemene en gespecialiseerde aannemingsbedrijven;
 • beton- en asfaltcentrales;
 • technische diensten in toeleveringsbedrijven voor de bouwsector;
 • openbare diensten: Gemeente, Provincie, Ministerie, NMBS, ...

!-

Eventuele verdere studies:

 • zevende specialisatiejaar,
 • werfleider (Aalst),
 • topograaf (Gent),
 • bouwkundig tekenaar (St.-Lucas),
 • technisch regent (Borgerhout, Hasselt).

-->

 

Bouwtechnieken TSO.35e lj.6e lj.
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
Organisatie 2 2
Bouwtechnologie en Tekenen 7 7
Realisaties + Stage bouw 8 8
Stabiliteit 2 2
TOTAAL3434