HOUTTECHNIEKEN

De studierichting Houttechnieken is er in hoofdzaak op gericht om de leerlingen tot vakbekwame technici op te leiden, welke later als kleine of middelgrote ondernemers een plaats weten te verwerven in de maatschappij.

Vermits aan de hedendaagse KMO-er niet alleen eisen gesteld worden wat betreft zijn vakbekwaamheid, maar ook op het vlak van de algemene ontwikkeling en het efficiënt beheren van zijn bedrijf, vormen deze drie elementen de zwaartepunten in de opleiding.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

!- -->

Houttechnicus (al of niet op zelfstandige basis).

Eventuele verdere studies:

  • bachelor in de houttechnologie (Gent),
  • bachelor in interieurvormgeving  (Brussel),
  • bachelor in de architectuur-assistentie  (Brugge),
  • interieurarchitect (Diepenbeek),
  • bachelor in het onderwijs (technisch regent) (3 jaar, Antwerpen),
  • zevende specialisatiejaar: diverse keuzemogelijkheden.

 

Houttechnieken TSO.35e lj.6e lj.
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
Hout: theorie, praktijk en stage    
 - organisaties 4 5
 - onderzoek 6 5
 - realisaties houttechnieken 9 9
     
TOTAAL3434