ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN

De leerlingen welke besluiten om de praktische lange kwalificatie elektrotechnieken te volgen worden geacht

  • voldoende basiskennis van het leervak elektriciteit te bezitten;
  • een voldoende praktische aanleg te bezitten voor het uitvoeren van elektrische werkzaamheden.

De studierichting omvat naast algemene vorming ook een brede theoretische en praktische opleiding.

5_6t_eit

De algemene theoretische opleiding is zo opgevat dat de leerlingen een duidelijk inzicht krijgen in de problemen die zich in de praktijk kunnen voordoen. De praktische opleiding zorgt ervoor dat de leerlingen de theoretische kennis kunnen toetsen aan de dagelijkse praktijk. De oefeningen welke de leerlingen dienen op te lossen, leunen zeer dicht aan bij de problemen welke zich kunnen voordoen in de nijverheid. De opleiding is er dan ook op gericht dat de leerlingen de problemen die zich in de praktijk voordoen, zelfstandig kunnen ontleden en oplossen.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
  • Elektrotechnicus (al of niet op zelfstandige basis)
  • Eventueel een verdere studie in het hogeschoolonderwijs.
  • De overgang naar het bedrijfsleven is natuurlijk ook mogelijk, hoewel een doorgedreven specialisatie dan ontbreekt. Daarvoor is een zevende specialisatiejaar voorzien. (bijv. industriële computertechnieken)

 

Elektrische Installatietechnieken TSO.35e lj.6e lj.
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
Realisaties elektrische installatietechnieken:    
 - Programmeerbare sturingen 4 4
 - Elektrische componenten 4 4
 - Elektrische energie  4 4
 - Realisatie elektriciteit praktijk/stage 7 7
     
TOTAAL3434