BOUWTECHNIEKEN

De opleiding omvat, naast een algemeen vormend gedeelte, het verwerven van volgende technische basiskennis en praktische vaardigheden door de toekomstige bouwtechnicus:

5_6t_bt

TECHNISCH
 • hij kan plannen lezen en zelfs eenvoudige plannen opmaken van gebouwen en weg- en waterbouwkundige constructies;
 • hij kent de belangrijkste eigenschappen van de diverse bouw materialen, hun toepassingsgebied en hun basisconstructies;
 • basisbegrippen van planningstechnieken, bouwplaatsorganisatie en kostprijsberekening zijn hem bekend;
 • de leervakken Stabiliteit, Bouwtechnologie, Weg- en Waterbouwkunde, en Topografie zijn praktijkgericht.
PRAKTISCH

De beroepspraktijk beoogt een polyvalente opleiding en omvat:

 • het uitvoeren van klassieke bouwconstructies zoals: metselen, bekisten, betonstaalvlechten en betonstorten;
 • het uitvoeren van dakconstructies, zowel van platte daken als van hellende daken;
 • afwerking van gebouwen (muurafdekkingen, bevloering en ondervloeren, plaatsen van faience met lijm en mortel, enz ...
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

De afgestudeerde bouwtechnicus kan tewerkgesteld worden in:

 • algemene en gespecialiseerde aannemingsbedrijven;
 • beton- en asfaltcentrales;
 • technische diensten in toeleveringsbedrijven voor de bouwsector;
 • openbare diensten: Gemeente, Provincie, Ministerie, NMBS, ...

!-

Eventuele verdere studies:

 • zevende specialisatiejaar,
 • werfleider (Aalst),
 • topograaf (Gent),
 • bouwkundig tekenaar (St.-Lucas),
 • technisch regent (Borgerhout, Hasselt).

-->

 

Bouwtechnieken TSO.35e lj.6e lj.
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
Organisatie 2 2
Bouwtechnologie en Tekenen 7 7
Realisaties + Stage bouw 8 8
Stabiliteit 2 2
TOTAAL3434