Industriële Wetenschappen

Bij deze opleiding liggen de klemtonen op engineering, toegepaste wetenschappen en wiskunde. De leerling verwerft competenties met betrekking tot een technologische en theoretisch wetenschappelijke vorming die sterk wiskundig is onderbouwd. De leerling onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen. Hij formuleert wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten. Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software.

 

Projecten 2015-2016 

 

    Ontwikkeling opstelling Condition monitoring  ism Beckhoff              

 

  

         Pyramid hologram projection 

 

  

 

                Train switch monitoring system ism Infrabel 

 

 

                                              

                                                 Balancing Robot                   

 

                           

 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 

De studies leiden niet tot een zogenaamde finaliteit. Deze richting biedt toekomstmogelijkheden in het universitair en hoger onderwijs, de leerling heeft meerdere mogelijkheden in bachelor opleidingen van academisch niveau. De keuze in de richtingen van Ingenieurswetenschappen en Industriële wetenschappen liggen het meest voor de hand.

Onze afdeling Industriële Wetenschappen heeft en door haar algemeen programma en door haar technische opleiding die aangepast is aan de steeds evoluerende techniek, bewezen dat ze haar opdracht goed aankan, zodanig dat steeds meer ouders de keuze tussen ASO en TSO in het voordeel van deze laatste beslechten.

 

Industriële Wetenschappen TSO.35e lj.6e lj.
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Engels 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 8 8
Toegepaste wetenschappen & engineering    
  - Cluster Mechanica 2 2
  - Cluster Engineering 3 3
  - Cluster Elektriciteit 2 2
  - Cluster Elektronica - ICT 2 2
Toegepaste Chemie 2 2
Toegepaste Fysica 2 2
     
TOTAAL3434