Kunststofverwerking

Na het met vrucht beëindigen van de vorming en opleiding, zal de kunststofverwerker met zekerheid volgende taken kunnen uitvoeren:

bedienen van machines voor verspanende en niet-verspanende bewerkingen op kunststoffen;

 • het onderhoud van machines, leidingen, hulponderdelen, spuitmatrijzen;
 • het bedienen van spuitmachines, extrusiemachines, persen;
 • het monteren, onderhouden en verwerken van kunststofonderdelen voor sanitaire werken, dakwerken, schrijnwerk, modelbouw en composietbewerking;
 • het bedienen van machines voor het bewerken en verwerken van kunststoffen;
 • het oordeelkundig monteren en demonteren van matrijzen en het monteren, demonteren en afstellen van allerlei mechanische constructies;
 • het verantwoord opspannen van werkstukken op machines;
 • het beheersen en toepassen van las- en lijmtechnieken;
 • het werken naar maat en dit binnen een gestelde tijd;
 • het inrichten van de eigen werkpost met als doel efficiënt en veilig te werken;
 • het schetsen van de te vervaardigen werkstukken;
 • het lezen en correct interpreteren van technische fiches en etiketten.
5_6b_kunststofverwerking
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Eventuele verdere studies:

Kunststofverwerking BSO.35e lj.6e lj.
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken
(Engels geïntegreerd)
4 4
Realisaties Kunststofverwerking 25 25
     
TOTAAL3333
TIHH Hasselt als centrumschool kunststoftechnologie Limburg

De vzw WVOK (Werk Vorming Onderwijs in Kunststoffentechnologie) is opgericht met als doel het afstemmen van het kunststoffenonderwijs op het bedrijfsleven. De vzw is verbonden aan de fondsen voor vorming in de scheikundige nijverheid en wil opleidingen en vormingen in kunststoffentechnologie organiseren. Dit zowel voor scholieren, leerkrachten, werkzoekenden en werknemers.

Hierbij fungeert het TIHH Hasselt als centrumschool voor Limburg. Concreet betekent dit dat onze school opleidingen kunststoffen verzorgt voornamelijk voor leerkrachten en leerlingen uit de provincie Limburg en dit netoverschrijdend.

Doelgroep:
 • gratis opleidingen voor leerlingen en leerkrachten.
 • bijkomend: werkzoekenden en werknemers uit de kunststofsector die willen bijscholen, dit in samenwerking met VDAB-WVOK.
Bijkomende info:

Deze opleidingen maken gebruik van hoogtechnologische machines, waar niet elke school over beschikt. Op deze wijze krijgen andere scholen de mogelijkheid om de leerplannen voor de verschillende afdelingen te verwezenlijken  (vooral 3de graad).

    *      Elektromechanica
    *      Werktuigmachines
    *      Industriële wetenschappen
    *      Mechanische vormgevingstechnieken
    *      Chemie

Vele scholen volgden in het verleden reeds deze opleidingen met leerkrachten en leerlingen die hoofdzakelijk doorgaan op donderdag.

Partners:

Deze opleidingen gebeuren in samenwerking met volgende partners:
RTC- (Regionaal Technologisch Centra) www.rtclimburg.be
VDAB (Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling) www.vdab.be
WVOK (Werk Vorming Opleidingen Kunststoffen) www.wvok.be

Contact:

dhr. Rik Broekmans, technisch adviseur
dhr. Tasdemir Yavuz, leraarinstructeur kunststoffen.

Houtbewerking

De hedendaagse vakopleiding omvat technische vakken en beroepspraktijk naast een algemeen vormend gedeelte.

5_6b_houtbewerking

De afgestudeerde beschikt over de vereiste vaardigheden op gebied van:

 • bestekrekenen,
 • constructieleer,
 • machineleer,
 • stijlleer.
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Houtbewerker (al of niet op zelfstandige basis).

Eventuele verdere studies:

 

Houtbewerking BSO.35e lj.6e lj.
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken
(Engels geïntegreerd) 
4 4
Realisaties houtbewerking:    
 - Realisatie 16 17
 - TV hout 9 8
     
TOTAAL3333

Elektrische Installaties

De studierichting 'Elektrische Installaties' heeft tot doel de leerlingen naast een algemene vorming, een praktische opleiding te geven, die hen in staat moet stellen om zelfstandig een elektrische huisinstallatie aan te leggen. Ook zullen de leerlingen onder begeleiding nijverheidsinstallaties kunnen aanleggen.

5_6b_elek_inst

De praktische opleiding is theoretisch onderbouwd door de vakken elektriciteit, technisch tekenen, installatieleer en labo's (Elektriciteit en PLC's).

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Elektricien (plaatsen van elektrische huisinstallaties en nijverheidsinstallaties)

Eventuele verdere studies: zevende specialisatiejaar industriële elektriciteit

 

Elektrische Installaties BSO.35e lj.6e lj.
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken
(Engels geïntegreerd) 
4 4
Realisaties elektrische installaties:    
 - TV elektriciteit 3 3
 - TV energietechnieken 7 7
 - praktijk/stage 15 15
     
TOTAAL3333

Ruwbouw

De hedendaagse vakopleiding omvat technische vakken en beroepspraktijk bouwplaatsstages naast een algemeen vormend gedeelte.

5_6b_ruwbouw

De afgestudeerde polyvalente ruwbouwvakarbeider beschikt over de vereiste vaardigheden op gebied van:

 • het planlezen;
 • het inrichten van de bouwwerf;
 • het metselen onder al zijn vormen en volgens de regels van de kunst;
 • het ontwerpen en uitvoeren van bekistingen;
 • het samenstellen en plaatsen van bewapeningen;
 • het betonstorten en afwerken van beton;
 • het werken met en onderhouden van eenvoudige bouwplaatsmachines;
 • het samenwerken met anderen.
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Promotiekansen tot bouwploegbaas.

Zelfstandig aannemer.

Eventuele verdere studies:

zevende specialisatiejaar, keuze tussen:

 • afwerkingstechnieken (wand-, vloer-, en tegelzetter, stukadoor, industrieel isolatievakman, enz...),
 • restauratie- en renovatietechnieken,
 • dakwerken.
Ruwbouw BSO.35e lj.6e lj.
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken
(Engels geïntegreerd) 
4 4
Realisaties Bouw 25 25
     
TOTAAL3333