Kunststofverwerking

Na het met vrucht beëindigen van de vorming en opleiding, zal de kunststofverwerker met zekerheid volgende taken kunnen uitvoeren:

bedienen van machines voor verspanende en niet-verspanende bewerkingen op kunststoffen;

 • het onderhoud van machines, leidingen, hulponderdelen, spuitmatrijzen;
 • het bedienen van spuitmachines, extrusiemachines, persen;
 • het monteren, onderhouden en verwerken van kunststofonderdelen voor sanitaire werken, dakwerken, schrijnwerk, modelbouw en composietbewerking;
 • het bedienen van machines voor het bewerken en verwerken van kunststoffen;
 • het oordeelkundig monteren en demonteren van matrijzen en het monteren, demonteren en afstellen van allerlei mechanische constructies;
 • het verantwoord opspannen van werkstukken op machines;
 • het beheersen en toepassen van las- en lijmtechnieken;
 • het werken naar maat en dit binnen een gestelde tijd;
 • het inrichten van de eigen werkpost met als doel efficiënt en veilig te werken;
 • het schetsen van de te vervaardigen werkstukken;
 • het lezen en correct interpreteren van technische fiches en etiketten.
5_6b_kunststofverwerking
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Eventuele verdere studies:

Kunststofverwerking BSO.35e lj.6e lj.
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken
(Engels geïntegreerd)
4 4
Realisaties Kunststofverwerking 25 25
     
TOTAAL3333
TIHH Hasselt als centrumschool kunststoftechnologie Limburg

De vzw WVOK (Werk Vorming Onderwijs in Kunststoffentechnologie) is opgericht met als doel het afstemmen van het kunststoffenonderwijs op het bedrijfsleven. De vzw is verbonden aan de fondsen voor vorming in de scheikundige nijverheid en wil opleidingen en vormingen in kunststoffentechnologie organiseren. Dit zowel voor scholieren, leerkrachten, werkzoekenden en werknemers.

Hierbij fungeert het TIHH Hasselt als centrumschool voor Limburg. Concreet betekent dit dat onze school opleidingen kunststoffen verzorgt voornamelijk voor leerkrachten en leerlingen uit de provincie Limburg en dit netoverschrijdend.

Doelgroep:
 • gratis opleidingen voor leerlingen en leerkrachten.
 • bijkomend: werkzoekenden en werknemers uit de kunststofsector die willen bijscholen, dit in samenwerking met VDAB-WVOK.
Bijkomende info:

Deze opleidingen maken gebruik van hoogtechnologische machines, waar niet elke school over beschikt. Op deze wijze krijgen andere scholen de mogelijkheid om de leerplannen voor de verschillende afdelingen te verwezenlijken  (vooral 3de graad).

    *      Elektromechanica
    *      Werktuigmachines
    *      Industriële wetenschappen
    *      Mechanische vormgevingstechnieken
    *      Chemie

Vele scholen volgden in het verleden reeds deze opleidingen met leerkrachten en leerlingen die hoofdzakelijk doorgaan op donderdag.

Partners:

Deze opleidingen gebeuren in samenwerking met volgende partners:
RTC- (Regionaal Technologisch Centra) www.rtclimburg.be
VDAB (Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling) www.vdab.be
WVOK (Werk Vorming Opleidingen Kunststoffen) www.wvok.be

Contact:

dhr. Rik Broekmans, technisch adviseur
dhr. Tasdemir Yavuz, leraarinstructeur kunststoffen.