Renovatie bouw

Dit specialisatiejaar beoogt de beroepskwalificatie van een beginnende beroepsbeoefenaar voor het renoveren van gebouwen.

7b_ss_renovatie_bouw

Dit omvat zowel de renoverende werkzaamheden van de ruwbouw als de ruwbouwafwerking.
De klemtoon ligt dus op het aanpassen van oudere gebouwen aan de tegenwoordige eisen. Dit houdt onder meer in: isoleren, uitvoeren van herstellingen, verbouwen, gevelrenovatie.
Door ook bedrijfsbeheer in de opleiding op te nemen behoort het zelfstandig worden tot de mogelijkheden.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Na het beëindigen van de studies kan men de volgende beroepsactiviteiten uitoefenen:

 • polyvalent renovatiewerk, zowel de ruwbouw als de ruwbouwafwerking;
 • metselaar siermetselwerk;
 • betonhersteller.

 

RENOVATIE BOUW BSO.37e lj.
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappelijke Vorming 2
Nederlands 2
Realisaties Renovatie 21
  - Praktijk - Stage  
  - Technologie bouw-renovatie  
   
TOTAAL33

Industriële houtbewerking

De opleiding bestaat erin jongeren te vormen die in het moderne meubelbedrijf kunnen voldoen aan de hoge eisen van flexibele productieprocessen.

7b_ss_industriele-houtbewerking

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
 • Belangrijke opdrachten in het productieproces van de hedendaagse meubelmakerij, aangepast aan het hogere opleidingsniveau van deze afgestudeerden.

 

Industriële Houtbewerking BSO.37e lj.
AV Godsdienst 2
AV Engels 2
AV Frans 2
AV Lichamelijke Opvoeding 2
AV Maatschappelijke Vorming 2
AV Nederlands 2
 • Industriële houtbewerking
  -  Praktijk + Stage Houtbewerking
  -  Praktijk CNC-Houtbewerking
  -  Technisch Tekenen en CAD Hout
  -  Uitvoeringstechnieken
21

 

TOTAAL33

Industriële Elektriciteit

Dit specialisatiejaar heeft een dubbel aspect.

Enerzijds worden liften, deuren, roltrappen (met de link naar mechanica, pneumatica, hydraulica), anderzijds de energiedistributie, aandrijf- en hoogspanningstechniek behandeld.

7b_ss_industriele-elektriciteit

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

 

De logische vooropleiding op het specialisatiejaar industriële elektriciteit 3de graad BSO is de studierichting elektrische installaties 3de graad BSO.  Het specialisatiejaar industriële elektriciteit bouwt bijgevolg vooral verder op de kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes verworven in de derde graad BSO elektrische installaties.

 

BEKRACHTIGING VAN DE STUDIES

 

Na het zevende specialisatiejaar (7B-IE) ontvangen de leerlingen een diploma van secundair onderwijs.

 

BEDOELING

 

De algemene doelstelling van de studierichting is dat de leerlingen competenties verwerven die nodig zijn om als gekwalificeerde een beroep te kunnen uitoefenen en om zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen rond het eigen leerproces.

Hiertoe is het bereiken van volgende doelstellingen van belang:

 • de leerlingen leren verbanden te leggen tussen de leerstof, hun kennis en het praktisch uitvoeren van realisaties.
 • zij leren gestructureerd hun werkzaamheden te ordenen en hebben hierbij aandacht voor de regelgeving rond preventie, veiligheid, gezondheid en milieu.

 

INHOUD VAN DE VAKKEN

 

Er wordt aandacht besteed aan de aansluitingen, beveiligingen en startsystemen van de verschillende types motoren zoals: 1-fasige en 3-fasige asynchrone motoren, stappenmotor en servomotor.

 

Verder zal via praktijkgerichte toepassingen de kennis van sturings- en automatisatietechnieken worden verhoogd. De basistechnieken van elektro-pneumatische processen komen hierbij uitgebreid aan bod.

 

Stage

 

De leerling komt in contact met industriële apparatuur, op school of in de werkplaats van de stageplaats. Door gebruik van moderne didactische middelen in de theoretische lessen, nieuwe toestellen en machines in de werkplaats en het labo (PC, PLC, simulators …) is de opleiding zeer werkelijkheidsgetrouw.

 

Verder krijgen de leerlingen de kans regelmatig studiebezoeken te brengen aan bedrijven waar moderne en vooruitstrevende technieken worden toegepast.

Binnenlandse en buitenlandse beurzen kunnen in schoolverband worden bezocht.

 

MOGELIJKHEDEN OP DE ARBEIDSMARKT

 

Na het beëindigen van dit specialisatiejaar kan men o.a. de volgende beroepsactiviteiten uitoefenen:

 • industrieel elektrotechnisch installateur;
 • installatie- en onderhoudstechnicus in kleine ondernemingen;
 • hulpelektricien in grote bedrijven;
 • bordenbouwer;
 • magazijnier in elektrogroothandel.

 

Industriele Elektriciteit 7e lj.
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappelijke Vorming 2
Nederlands 2
Realisaties Industriële elektriciteit  
  - TV Realisaties industr. elektriciteit 7
  - Praktijk en stage 14 
    
   
TOTAAL33

Composietverwerking

 

7b_ss_composietverwerking

7 BCV  composiet verwerking

 

Dit  specialisatiejaar wil je een verdere uitdieping meegeven in het verwerken en bewerken van composietmaterialen.

Er wordt veel aandacht besteed aan het verwerken van composietmaterialen, het bedienen van composietverwerkingsmachines, de materialenkennis, de studie van de basisprincipes en toegepaste technieken in verband met mallen en matrijzen.

 

Er worden  onderzoekstechnieken uigevoerd op zelfgemaakte stukken in composietmateriaal.

Hierbij komt zowel kwaliteitszorg en kwaliteitscriteria van afgewerkte producten aan bood maar ook belastingsproeven en controles op,de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Gedurende de praktijk oefeningen krijg je inzicht in de eigenschappen en het praktisch gebruik van de materialen gebruikt bij het opbouwen en samenstellen van composietmaterialen: harsen, gelcoats, wapeningen, losmiddelen, sandwichmaterialen, verhardersystemen, handlamineermethoden, hand-spray-up, mallenbouw, koudpersen, warmpersen, vacuümvormen, pultrusie en giettechnieken.

 

Aandacht gaat ook naar de hygiëne en veiligheid bij de verwerking van deze materialen om zowel de eigen veiligheid als deze van werkmakkers en omgeving te verzekeren.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Gekwalificeerd vakman in composietverwerking bij opbouw en onderhoud van matrijzen en mallen en bij de opbouw van installaties in kunststofcomposietmateriaal.

 

Composietverwerking BSO.37e lj.
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappelijke Vorming 2
Nederlands 2
Praktijk Kunststoffen
 • Praktijk Kunststoffen
 • Stage Kunststoffen
12
Kunststoffen
 • Materialenleer
 • Laboratorium Composietmaterialen
 • Uitvoeringstechnieken: productie en verwerking van composietmaterialen

9

TOTAAL33