Industriële Elektriciteit

Dit specialisatiejaar heeft een dubbel aspect.

Enerzijds worden liften, deuren, roltrappen (met de link naar mechanica, pneumatica, hydraulica), anderzijds de energiedistributie, aandrijf- en hoogspanningstechniek behandeld.

7b_ss_industriele-elektriciteit

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

 

De logische vooropleiding op het specialisatiejaar industriële elektriciteit 3de graad BSO is de studierichting elektrische installaties 3de graad BSO.  Het specialisatiejaar industriële elektriciteit bouwt bijgevolg vooral verder op de kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes verworven in de derde graad BSO elektrische installaties.

 

BEKRACHTIGING VAN DE STUDIES

 

Na het zevende specialisatiejaar (7B-IE) ontvangen de leerlingen een diploma van secundair onderwijs.

 

BEDOELING

 

De algemene doelstelling van de studierichting is dat de leerlingen competenties verwerven die nodig zijn om als gekwalificeerde een beroep te kunnen uitoefenen en om zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen rond het eigen leerproces.

Hiertoe is het bereiken van volgende doelstellingen van belang:

  • de leerlingen leren verbanden te leggen tussen de leerstof, hun kennis en het praktisch uitvoeren van realisaties.
  • zij leren gestructureerd hun werkzaamheden te ordenen en hebben hierbij aandacht voor de regelgeving rond preventie, veiligheid, gezondheid en milieu.

 

INHOUD VAN DE VAKKEN

 

Er wordt aandacht besteed aan de aansluitingen, beveiligingen en startsystemen van de verschillende types motoren zoals: 1-fasige en 3-fasige asynchrone motoren, stappenmotor en servomotor.

 

Verder zal via praktijkgerichte toepassingen de kennis van sturings- en automatisatietechnieken worden verhoogd. De basistechnieken van elektro-pneumatische processen komen hierbij uitgebreid aan bod.

 

Stage

 

De leerling komt in contact met industriële apparatuur, op school of in de werkplaats van de stageplaats. Door gebruik van moderne didactische middelen in de theoretische lessen, nieuwe toestellen en machines in de werkplaats en het labo (PC, PLC, simulators …) is de opleiding zeer werkelijkheidsgetrouw.

 

Verder krijgen de leerlingen de kans regelmatig studiebezoeken te brengen aan bedrijven waar moderne en vooruitstrevende technieken worden toegepast.

Binnenlandse en buitenlandse beurzen kunnen in schoolverband worden bezocht.

 

MOGELIJKHEDEN OP DE ARBEIDSMARKT

 

Na het beëindigen van dit specialisatiejaar kan men o.a. de volgende beroepsactiviteiten uitoefenen:

  • industrieel elektrotechnisch installateur;
  • installatie- en onderhoudstechnicus in kleine ondernemingen;
  • hulpelektricien in grote bedrijven;
  • bordenbouwer;
  • magazijnier in elektrogroothandel.

 

Industriele Elektriciteit 7e lj.
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappelijke Vorming 2
Nederlands 2
Realisaties Industriële elektriciteit  
  - TV Realisaties industr. elektriciteit 7
  - Praktijk en stage 14 
    
   
TOTAAL33