MECHANICA CONSTRUCTIE- en PLANNINGSTECHNIEKEN

 

Met de voorziene leervakken streven we naar een brede algemene vorming en een goed gefundeerde wetenschappelijke technische vorming. De taalvaardigheid wordt intens beoefend in de leervakken Nederlands, Frans en Engels.

7ss_cp

De opleiding is afgestemd op projecten en opdrachten. Individueel opzoekings- en groepswerk zorgen voor diepgaande studies en leiden tot de oplossing van gestelde problemen.

  • Het leervak "ontwerpen" is een specifiek synthesevak, waarin "technisch tekenen" uitvoerig aan bod komt en waarin de verworven kennis uit de exacte wetenschappen en de technologie, in een goed doordachte onderlinge relatie, praktische toepassing vindt.
  • In het leervak "matrijzen" trachten we de leerlingen, als toekomstige ontwerpers-tekenaars, een duidelijk inzicht te geven in de problematiek van de constructies van stempels en matrijzen. Het betreft hier een specifieke en uitermate gespecialiseerde techniek in het geheel van de mechanische constructie.
  • De leervakken "materialenleer" en "hydropneumatica" zijn hierbij van groot belang.

Gespecialiseerde vakliteratuur, contacten met de nijverheid en studiebezoeken verruimen het inzicht in hoge mate.

De lessen "organisatie, planning en werkmethode" leiden tot een beter inzicht in de complexiteit van de ondernemingen.

Tijdens de lessen "CNC en CAM", "Laboratorium", "Kwaliteitszorg" en "Robotmechanismen" staat het werken met de computer centraal.

Veel arbeidsmogelijkheden staan hier open: arbeidsanalist, kwaliteitsanalist, fabricatie-assistent, ontwerper, technisch opzichter, technisch tekenaar, enz.

 

Mechanica constructie- en planningstechnieken TSO.37e lj.
Godsdienst 2
Eindproject Mechanica Constructie- en Planningstechnieken  
Gemeenschappelijk deel 2
  - Veiligheid  
  - Communicatie  
  - Kwaliteitszorg  
  - Kostprijs, organisatie en planning  
Algemeen specifiek gedeelte 26
  - Constructietechnieken  
  - Ontwerptekenen  
  - Planningstechnieken  
  - Werkplekleren en stage  
TOTAAL30

Er bestaat de mogelijkheid om 3u. bedrijfsbeheer te volgen.