INDUSTRIËLE COMPUTERTECHNIEKEN

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

Dit studiejaar is toegankelijk:

    - voor de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde
      studiegebied
    - voor degenen die 7BSO in een ander studiegebied voltooid hebben, maar wel 6BSO in hetzelfde studiegebied
      gevolgd hebben

De houders van een diploma secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van een ander studiegebied,
worden toegelaten onder de volgende voorwaarde: Gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

BEKRACHTIGING VAN DE STUDIES

Na het studiejaar Secundair na Secundair ontvangen de leerlingen een certificaat van een opleiding Secundair na Secundair Industriële Computertechnieken (Sen-IC).

LOGISCHE VOOROPLEIDING

Geen.

INHOUD VAN DE VAKKEN

Gebouwenbeheer

Een eerste accent ligt op gebouwenautomatisering door middel van domotica en immotica. Zo behandelen we de
toepassingsmogelijkheden en het gebruik van het meest geavanceerde open bussysteem KNX (instabus EIB).

Volgende thema's worden behandeld:
    - inleiding installatiebus KNX
    - technologie: basis van bussystemen en overdracht
    - topologie van instabus KNX
    - oefeningen met instabus KNX-testconfiguratie en de ETS3-sofware op PC

Alle thema's worden uitgediept via oefeningen op een aangepaste didactische opstelling.

Gebouwenbeheer met PLC, onder andere: HVAC-sturingen, verlichting, energiebeheer, enz. Er wordt ook veel
aandacht besteed aan visualisatie en ethernetcommunicatie. We maken voornamelijk gebruik van Beckhoff PLC's.

Industriële sturingen en procescontrole

We leren industriële sturingen ontwikkelen in het uitgebreide softwarepakket EPLAN Electric P8. Hierbij maken we
gebruik van diverse automatische bewerkingen zoals klemmenlijsten, kastopbouw, ...
Naast het ontwerpen gaan we deze sturingen ook programmeren. Hiervoor gebruiken we vooral de PLC's van
Siemens en Beckhoff. Dit zijn dan ook de meest gebruikte sturingen in de industrie.
We leren verscheidene bussystemen configureren en programmeren zoals Profibus, Profinet, ASI-bus en Ethernet.
Robotica is in de huidige industrie niet meer weg te denken. In het labo leren we met verschillende soorten robots werken.

Computertechnieken, microcontrollers en programmeertalen

We starten met in de computerwereld gebruikte getallenstelsels: decimaal, binair en hexadecimaal. Om
berekeningen te kunnen uitvoeren maakt de computer immers gebruik van machinetaal (een wirwar van
enen en nullen). Studenten leren werken met microcontrollers. Een microcontroller heeft alles aan boord
(microprocessor, geheugen, I/O, communicatiehardware) om gebruiksartikelen een zekere vorm van
intelligentie te geven. Eerst komen een aantal eenvoudige basisprincipes aan bod, zoals het sturen van
een LED en een LED-display, het detecteren van een drukknop, enz. Aanvankelijk programmeren we met
assembler, wat een meer menselijke computertaal is. Later maken studenten gebruik van een hogere
programmeertaal (BASIC) om kleine projecten met een microcontroller tot een goed einde te brengen.

Studenten leren ook andere technieken die gebruikt worden in projecten:
    - seriële communicatie voor interfacing met PC, andere IC's en microcontrollers
    - I2C-communicatie met sensoren (bv. temperatuursensoren)
    - meten van de lichtsterkte met een LDR via een ADC (Analoog Digitaal Convertor)
    - infrarood en RF (Radio Frequentie) afstandsbediening, Bluetoothcommunicatie
    - gebruik van timers voor het sturen van PWM-signalen (bv. lichtsterkteregeling)
    - sturing van een LCD-display (eventueel grafisch met touchscreen)

Voorbeelden van projecten:
    - sturing van een klok/thermometer met LED-displays of LCD-display
    - sturing van een RGB-LED of RGB-LED-strips met IR- of RF-afstandsbediening
    - sturing van een LED-kubus
    - sturing van een stappenmotor
    - sturing van een robotje met DC-motoren of servomotoren

Softwareontwikkeling

Tijdens het schooljaar volgen de studenten 4 lesuren per week Softwareontwikkeling. Hier worden de
basistechnieken van het programmeren stap voor stap aangeleerd. We starten met een probleemanalyse
waarna we de gebruikersinterface ontwerpen en de software schrijven. Veel aandacht wordt besteed aan
de technieken van het programmeren: de basisstructuren (sequentie, selectie, gewone iteratie), de
complementaire structuren (iteratie met onderbreking, zelftellende lus, meervoudige selectie), procedures,
arrays, sequentiële bestanden, enz. Hoewel we niet de klemtoon leggen op het objectgeoriënteerd
programmeren, respecteren we toch de principes. We verduidelijken de verschillende concepten op een
intuïtieve manier. Als programmeertaal gebruiken we Visual Basic.NET.

Werkplekleren / stage

In de loop van het schooljaar volgen de studenten gedurende 4 weken een bedrijfsstage die nauw aansluit bij dit
vakgebied. Ze zullen er in overleg met het bedrijf één of meerdere projecten uitwerken. Het stagebedrijf wordt
door de school in onderling overleg met de studenten gekozen. Een tussentijdse evaluatie kan dan eventueel helpen
om de stage nog doelgerichter aan te pakken. Een geslaagde stage biedt vaak ruime perspectieven
op een boeiende job.

VERDERE STUDIEMOGELIJKHEDEN

Een Se-n-Se-opleiding heeft niet de bedoeling om een voorbereiding op hoger onderwijs te zijn, maar richt zich
vooral op studenten die hun studies met een betere instap in de beroepswereld willen afsluiten. Verder studeren
in het hoger onderwijs kan, maar is eerder uitzondering dan algemene regel.

MOGELIJKHEDEN OP DE ARBEIDSMARKT

De richting sluit aan bij een behoefte op de arbeidsmarkt. Je kan aan de slag als ICT-technicus in een klein of groter
bedrijf. Mogelijkheden op de arbeidsmarkt:
    - gebouwenbeheer: installateur KNX-installaties voor residentiële en tertiaire gebouwen
    - technicus automatiseringssystemen van industriële installaties
    - onderhoudstechnicus van gecomputeriseerde systemen, werknemer bij specifieke computerperiferiefabrikanten,
      bij KMO's en parastatale instellingen
    - installateur gestructureerde koper- en glasvezelbekabeling, onderhoud netwerken

BEZOEK AAN DE HANNOVER MESSE

In april brengen we een 3 daags bezoek aan de Hannover Messe. Een gigantische beurs over automatisatie.

  

De leerlingen van Sen-IC maakten afgelopen schooljaar een leuk filmpje: Hannover Messe 2011

AANGEPAST LESSENROOSTER :

Omdat de computertechnologie snel verandert, werd in 2006 de leerstof aan de nieuwste technologische evolutie aangepast. Er worden grote pakketten voorzien zodat er voldoende ruimte ontstaat om projecten te realiseren. Dit betekent dat de er veel aandacht zal besteed worden aan praktische realisaties. Een stage van vier weken tijdens het schooljaar vult deze praktijkervaring nog aan.

Industriële Computertechnieken TSO.37e lj.
Godsdienst     2
Eindproject Industriële Computertechnieken:    
Gemeenschappelijk deel     2
  - Veiligheid  
  - Communicatie  
  - Kwaliteitszorg  
  - Kostprijs, organisatie en planning  
Algemeen specifiek gedeelte    26
  - Gebouwenbeheer  
  - Industriële sturingen en procescontrole  
  - Computertechnieken, microcontrollers en programmeertalen  
  - Werkplekleren en stage  
TOTAAL30

 

Er bestaat de mogelijkheid om 3u. bedrijfsbeheer te volgen.