2A Bouw-en Houttechnieken

2abt

Ben je vrij goed in algemene vakken en heb je daarnaast ook aanleg voor techniek
en talent voor praktische vakken?
Kun je theoretische kennis goed verwerken en ben je bereid regelmatig te studeren?
Blijf je echter ook graag met je handen bezig?
Heb je belangstelling voor één van de twee opties: bouw of hout?

Dan is dit tweede leerjaar A zéker een goede keuze voor jou.

Naast een brede algemene vorming maak je uitgebreid kennis met twee belangrijke vakgebieden
uit de nijverheid (bouw en hout). De theoretische vorming koppelen we altijd aan praktische
toepassingen. Dit leerjaar vormt een stevige basis voor zowel een meer theoretische of een
eerder praktische studierichting in de tweede graad.

In de wereld van de bouw en het hout ontdekken we samen technologische wetten die aan de
basis liggen van praktische realisaties. We gaan samen probleemoplossend proberen te denken
en handelen en op zoek naar creatieve oplossingen binnen de techniek en technologie in de
sector bouw en hout.

Je bent graag praktisch bezig en wilt met je handen werken. Je kunt indien nodig zeer nauwkeurig
werken en arbeid in de buitenlucht schrikt je niet af. In de lessen bouw maak je kennis met de
verschillende gebruikte materialen en gereedschappen (truweel, waterpas, ..); je leert over de
samenstelling van mortel en beton. Je leert metselen en plannen lezen en gebruiken. Je leert de
verschillende soorten bouw (stapel, skelet, prefab), voegen (lint, stoot), metselwerk
(halfsteensverband, kruisverband…). Je leert werktekeningen gebruiken bij eenvoudige
metseloefeningen.

In de lessen hout leer je de meest gebruikte gereedschappen kennen: meet- en afschrijfgereedschap
(potlood, rolmeter), vormgevend gereedschap (houtrasp, houtvijl, schaaf, zagen en beitels),
montage- en afwerkinggereedschap (boren, klemmen), gereedschap voor oppervlaktebehandeling
(schuurpapier, vernisborstel). Je verneemt meer over het groeiproces van bomen en hoe je spint- van
kernhout kan onderscheiden. Je leert enkele veel voorkomende loof- en naaldbomen herkennen en
de toepassingsmogelijkheden en duurzaamheid van hun hout. Je leert de mooiste zijde, de
draadrichting… van hout bepalen. De verschillende soorten plaatmateriaal (triplex, multiplex,
spaanderplaat…), hun toepassingsmogelijkheden en hun samenstelling, het fabricageproces van
fineer… komen aan bod.

Ook leer je voor beide gebieden de meest geschikte gereedschappen voor een opdracht kiezen en
deze zorgzaam, nauwgezet en veilig gebruiken. Je leert zelf al een aantal werkstukken en
metseloefeningen maken.

In de tweede graad kies je voor een theoretische of praktische nijverheidstechnische
studierichting in de bouw- en houtsector.

In de derde graad en het hoger onderwijs kan je je verder specialiseren in verschillende
richtingen die met bouw en/of hout te maken hebben.

Tweede leerjaar A2e lj.
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Muzikale Opvoeding 1
Nederlands 4
Natuurwetenschappen 2
Engels 2
Frans 3
Wiskunde 4
Techniek 2

Techniek Hout - Bouw

Kompasuur

6

1

TOTAAL32