Inschrijvingsvoorwaarden

 

Minimumleeftijd:

Jongeren van 15 jaar moeten reeds de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs hebben voltooid en dit kunnen bewijzen aan de hand van schoolattesten.

Voor jongeren vanaf 16 jaar gelden geen bijkomende voorwaarden.

 

Maximumleeftijd:

Jongeren die op 1 september van het schooljaar al 18 jaar zijn geworden en dus niet meer leerplichtig zijn, het secundair onderwijs nog niet volledig afgemaakt hebben, kunnen inschrijven. Ze moeten wel voldoen aan het Voltijds Engagement binnen de 30 dagen.

Deeltijds onderwijs kan worden gevolgd uiterlijk tot het einde van het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van 25 jaar bereikt. Dit houdt in dat een jongere die in de maand september 25 wordt het DO kan volgen tot 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

 

Ontbindende voorwaarden:

Jongeren met een verslag bijzonder onderwijs worden altijd ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. Het centrum zal binnnen een aanvaarbare termijn onderzoeken of het gemeenschappelijk curriculum haalbaar is en of de eventuele benodigde aanpassingen redelijk en proportioneel zijn. Indien een oplossing wordt gevonden in een Individueel Aangepast Curriculum (IAC), kan de jongere enkel Attesten Verworven Competenties (AVC) behalen als studiebekrachtiging. Indien er geen oplossing wordt gevonden, zal in overleg met de ouders de inschrijving ontbonden worden en ondersteuning worden geboden in de zoektocht naar alternatieven.