Waaruit bestaat het Deeltijds Onderwijs?

DEELTIJDS LEREN

Project Algemene Vakken + Moderne Vreemde Taal (PAV+MVT)

met een thematische of projectmatige aanpak (7u./week)

Beroepsgerichte vorming (BGV)

als voorbereiding op de uitoefening van een beroep (8u./week)
 

DEELTIJDS WERKEN

Werk dat aansluit bij het Deeltijds Onderwijs kan uiteenlopende vormen aannemen:

Vanaf september 2017 zal er enkel nog gewerkt worden met een eenheidsovereenkomst, de overeenkomst alternerende opleiding of OAO.

Daarnaast kan er nog gewerkt worden als thuishelper of vrijwilligerswerk. 

 

Meer informatie kan u steeds bekomen via de tewerkstellingsbegeleiders van het centrum.

 

Andere:

  • een brugproject (een tewerkstellingsvorm die de brug legt naar een reguliere tewerkstelling).
  • voortraject (attitudevorming voor jongeren die nog niet in aanmerking komen voor een brugproject).
  • POT (persoonlijk ontwikkelingstraject)
  • Voor jongeren met een beperkte kennis van het Nederlands, wordt er in het centrum voorzien in een taalklas.

 

STATUUT

Deeltijds Onderwijs is een afwisselend systeem van leren en werken waarbij elke DBSO-jongere ingeschreven wordt bij de V.D.A.B. als deeltijds werkzoekend.